Προμήθεια και υποστήριξη τεχνικού λογισμικού

Δαγκλή 22, 55337
Τριανδρία
Θεσσαλονίκη
Τηλ. 210 6625268


info@techscience.gr
PRIVACY POLICY
 

BIM Collaboration

Building Information Modeling (BIM)

To Building Information Modeling (BIM) επιτρέπει στους αρχιτέκτονες και τους πολιτικούς μηχανικούς να δημιουργούν τρισδιάστατα μοντέλα κτιρίων με δημοφιλή λογισμικά BIM, όπως το Revit®, ARCHICAD®, Allplan® ή Tekla Structures®, ενώ παράλληλα να παρακολουθούν όλη τη διαδικασία σχεδιασμού, κατασκευής και διαχείρισης εγκαταστάσεων.

 

Χάρη στην τεχνολογία BIM, η διαδικασία σχεδιασμού κτιρίων μπορεί να βελτιστοποιηθεί και οι τροποποιήσεις έργων να διαχειριστούν με αξιοσημείωτη εξοικονόμηση χρόνου για όλους όσυς εμπλέκονται στην κατασκευή.

 

Το AxisVM μπορεί να εισάγει πληροφορίες αντικειμένων που είναι αποθηκευμένες σε προγράμματα αρχιτεκτονικού και δομικού σχεδιασμού και να εξάγει μοντέλα δομικής ανάλυσης που έχουν δημιουργηθεί στο AxisVM σε άλλα λογισμικά. Η αμφίδρομη σύνδεση δεδομένων επιταχύνει σημαντικά τη δομική μοντελοποίηση και το σχεδιασμό και διευκολύνει τη συνεργασία των δομικών μηχανικών και των αρχιτεκτόνων παρέχοντας μια κοινή ροή εργασίας.

 

Ένας σημαντικός πυλώνας της σύνδεσης δεδομένων AxisVM είναι το δωρεάν AxisVM API, το οποίο επιτρέπει την ανάπτυξη προσαρμοσμένων εφαρμογών για τους χρήστες, με την υποστήριξη της τεχνολογίας COM της Microsoft.
Κατά τη χρήση του AxisVM API, καθίστανται διαθέσιμες διάφορες μοναδικές εφαρμογές, όπως οι ενότητες Revit και Tekla, καθώς και τα πρόσθετα Grasshopper και Dynamo.

Σύνδεση με REVIT

Στοιχεία που εξάγονται

Πληροφορίες μοντέλου που εξάγονται στο Revit:

 • Γραμμικά στοιχεία, το υλικό και η διατομή τους
 • Επιφανειακά στοιχεία και το υλικό τους

 

Τα φορτία που ορίζονται στο AxisVM δεν εξάγονται.

 

Τρόποι εξαγωγής:

 • Εξαγωγή όλων των στοιχείων
 • Ενεργά στοιχεία – εξάγονται μόνο τα μέρη που είναι ορατά
 • Επιλεγμένα στοιχεία – εξάγονται μόνο τα επιλεγμένα στοιχεία

Μέθοδοι εισαγωγής

Εισαγωγή μοντέλου AxisVM στο Revit: Εάν έχετε ένα ανοιχτό μοντέλο τη στιγμή της εισαγωγής, μπορείτε να επιλέξετε από διάφορες επιλογές:

 

 • Αντικατάσταση – όλα τα στοιχεία θα διαγραφούν από το μοντέλο (εκτός αν είναι καρφιτσωμένα) και νέα στοιχεία θα εισαχθούν στο άδειο μοντέλο
 • Αppend – νέα στοιχεία προστίθενται στο μοντέλο διατηρώντας τα υπάρχοντα στοιχεία
  δημιουργία νέου έργου – τα ανοιχτά μοντέλα διατηρούνται αμετάβλητα και τα στοιχεία εισάγονται σε ένα νέο μοντέλο

 

Εισαγωγή μοντέλου Revit στο AxisVM: το ανοιχτό μοντέλο μπορεί να αντικατασταθεί ή να ενημερωθεί

Αντιστοίχιση υλικών

Εξαγωγή στο Revit: Αντιστοίχιση υλικών AxisVM και Revit με αντιστοίχιση στοιχείων μιας διπλής λίστας. Εάν το μοντέλο Revit δεν διαθέτει κατάλληλο υλικό για ορισμένα εξαγόμενα στοιχεία, μπορούν να δημιουργηθούν νέα υλικά Revit σε αυτό το στάδιο.

 

Εισαγωγή από το Revit: Οι πληροφορίες υλικών που είναι διαθέσιμες στο Revit ενδέχεται να είναι περιορισμένες. Σε αυτή την περίπτωση, τα υλικά AxisVM πρέπει να ανατίθενται σε δομικά στοιχεία ξεχωριστά.

Σύνδεση με TEKLA Structures

Το Tekla Structures 2019 και μεταγενέστερες εκδόσεις επιτρέπει την αμφίδρομη σύνδεση και εισαγωγή μοντέλων που έχουν δημιουργηθεί στο Tekla Structures στο AxisVM.

 

Για την σύνδεση με εκδόσεις Tekla Structures πριν από το 2019, χρησιμοποιείται ένα μοντέλο ανταλλαγής δεδομένων COM που επιτρέπει μόνο την εισαγωγή μοντέλων AxisVM στο Tekla Structures. 

Εισαγωγή / Εξαγωγή στο TEKLA

Εξαγωγή

 • Γραμμικά στοιχεία με υλικό και διατομή
 • Επιφανειακά στοιχεία με υλικό
 • Κομβικές στηρίξεις

 

Τα φορτία που ορίζονται στο AxisVM δεν εξάγονται.

Εύρος στοιχείων προς εξαγωγή:

 • Εξάγονται όλα τα στοιχεία.
 • Ενεργά μέρη – εξάγονται μόνο τα μέρη που είναι ορατά
 • Επιλεγμένα στοιχεία – εξάγονται μόνο τα επιλεγμένα στοιχεία
 • Συστοιχία στοιχείων – δημιουργεί δομικά μέλη από στοιχεία στην ίδια γραμμή και με τις ίδιες ιδιότητες

 

Εισαγωγή

Ίδιες δυνατότητες με την εισαγωγή, με επιπλέον την επιλογή εισαγωγής φορτίων και συνδυασμών φορτίων.

Δημιουργία αναλυτικού μοντέλου στο TEKLA Structures

Θα εξαχθούν μόνο τα στοιχεία που υπάρχουν στο επιλεγμένο μοντέλο ανάλυσης στο Tekla Structures. Είναι σημαντικό να δημιουργηθεί σωστά το μοντέλο ανάλυσης, ώστε το AxisVM να μπορεί να λειτουργήσει χωρίς περαιτέρω προσαρμογές. Οι βέλτιστες ρυθμίσεις μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο. Συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο AxisVM για περισσότερες λεπτομέρειες.

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για όλες τις λειτουργίες του AxisVM?