Πολιτικός Μηχανικός

Εάν είστε πολιτικός μηχανικός παθιασμένος με το λογισμικό και τις νέες τεχνολογίες, είστε το σωστό άτομο για αυτή τη δουλειά!
Ο ρόλος σας θα είναι να μας βοηθήσετε να αυξήσουμε τις πωλήσεις συνεργαζόμενος με υποψήφιους αγοραστές, επιδεικνύοντας τις λύσεις μας τόσο σε Μελετητικές και Κατασκευαστικές εταιρείες όσο και σε ελεύθερους επαγγελματίες του κλάδου, με στόχο την δημιουργία ευκαιριών και το κλείσιμο συμφωνιών.
Θα σας δοθεί η ευκαιρία να συνεργαστείτε με μερικές από τις μεγαλύτερες εταιρείες της Ελλάδας και του εξωτερικού είτε είναι πελάτες μας, είτε υποψήφιοι αγοραστές. Επιπλέον, θα έχετε την ευκαιρία να συνεργαστείτε με οργανισμούς και πρόσωπα που ασκούν επιρροή στον χώρο των μηχανικών. Η θέση είναι πλήρους απασχόλησης, Δευτέρα με Παρασκευή στο γραφείο μας στην Θεσσαλονίκη.
Περιγραφή της θέσης:
 • Διαχείριση επικοινωνίας με υποψήφιους πελάτες με στόχο δημιουργίας ευκαιριών.
 • Διοργάνωση συναντήσεων και συζητήσεων με πελάτες και υποψήφιους αγοραστές.
 • Επίδειξη δυνατοτήτων των λύσεων μας στους υποψήφιους πελάτες.
 • Διαχείριση και έλεγχος της διαδικασίας πωλήσεων για επίτευξη σταθερής ροής, με κατάλληλη κατηγοριοποίηση υποψήφιων αγοραστών, διαχείριση και τελικά επίτευξη πωλήσεων.
 • Διαχείριση και διατήρηση καλών πελατειακών σχέσεων μέσω της τεχνικής υποστήριξης για επίτευξη ικανοποίησης και διατήρησης των πελατών.
 • Περισυλλογή εμπειρίας χρήσης πελατών, με στόχο την βελτίωση των προϊόντων μας και επικοινωνίας των απαιτήσεων τους με την ομάδα ανάπτυξης.
Απαιτούμενα Προσόντα:
 • Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού
 • Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για λογισμικά ανάλυσης και σχεδιασμού.
 • Ισχυρές δεξιότητες παρουσίασης, γραπτής και προφορικής επικοινωνίας.
 • Γνώση της αγοράς
 • Η πείρα στις κατασκευές και στις πωλήσεις θα συνεκτιμηθεί.
 • Ενθουσιασμός, ανάληψη πρωτοβουλιών και ικανότητα γρήγορης ένταξης στην ομάδα
Προσφέρονται:
 • 5θήμερο – 8ωρο (40 ώρες την εβδομάδα)
 • Ανταγωνιστικός μισθός βασισμένος στην εμπειρία / γνώση
 • Ασφάλιση
 • 25 ημέρες ετήσια άδεια – δεν είναι δυνατή η χρήση της κατά το δοκιμαστικό τρίμηνο
 • Ευκαιρίες ανέλιξης
 • Φιλικό εργασιακό περιβάλλον
Εάν αισθάνεστε ότι είστε ο ιδανικός υποψήφιος κάνετε την αίτηση άμεσα!
Προωθήστε μας το βιογραφικό σας στο info@techscience.gr