Προμήθεια και υποστήριξη τεχνικού λογισμικού

Δαγκλή 22, 55337
Τριανδρία
Θεσσαλονίκη
Τηλ. 210 6625268


info@techscience.gr
PRIVACY POLICY

Πολιτικός Μηχανικός

Εάν είστε πολιτικός μηχανικός παθιασμένος με το λογισμικό και τις νέες τεχνολογίες, είστε το σωστό άτομο για αυτή τη δουλειά!
Θα σας δοθεί η ευκαιρία να συνεργαστείτε με μερικές από τις μεγαλύτερες εταιρείες της Ελλάδας και του εξωτερικού είτε είναι πελάτες μας, είτε υποψήφιοι αγοραστές. Επιπλέον, θα έχετε την ευκαιρία να συνεργαστείτε με οργανισμούς και πρόσωπα που ασκούν επιρροή στον χώρο των μηχανικών.

 

Η θέση είναι πλήρους απασχόλησης, Δευτέρα με Παρασκευή με έδρα είτε την Αθη΄να είτε την Θεσσαλονίκη, και δυνατότητα homeworking.
Περιγραφή της θέσης:
 • Διαχείριση επικοινωνίας με υποψήφιους πελάτες με στόχο δημιουργίας ευκαιριών.
 • Διοργάνωση συναντήσεων και συζητήσεων με πελάτες και υποψήφιους αγοραστές.
 • Επίδειξη δυνατοτήτων των λύσεων μας στους υποψήφιους πελάτες.
 • Διαχείριση και έλεγχος της διαδικασίας πωλήσεων για επίτευξη σταθερής ροής, με κατάλληλη κατηγοριοποίηση υποψήφιων αγοραστών, διαχείριση και τελικά επίτευξη πωλήσεων.
 • Διαχείριση και διατήρηση καλών πελατειακών σχέσεων μέσω της τεχνικής υποστήριξης για επίτευξη ικανοποίησης και διατήρησης των πελατών.
 • Περισυλλογή εμπειρίας χρήσης πελατών, με στόχο την βελτίωση των προϊόντων μας και επικοινωνίας των απαιτήσεων τους με την ομάδα ανάπτυξης.
Απαιτούμενα Προσόντα:
 • Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού
 • Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για λογισμικά ανάλυσης και σχεδιασμού.
 • Ισχυρές δεξιότητες παρουσίασης, γραπτής και προφορικής επικοινωνίας.
 • Γνώση της αγοράς
 • Η πείρα στις κατασκευές και στις πωλήσεις θα συνεκτιμηθεί.
 • Ενθουσιασμός, ανάληψη πρωτοβουλιών και ικανότητα γρήγορης ένταξης στην ομάδα
Προσφέρονται:
 • 5θήμερο – 8ωρο (40 ώρες την εβδομάδα)
 • Ανταγωνιστικός μισθός βασισμένος στην εμπειρία / γνώση
 • Ασφάλιση
 • 25 ημέρες ετήσια άδεια – δεν είναι δυνατή η χρήση της κατά το δοκιμαστικό τρίμηνο
 • Ευκαιρίες ανέλιξης
 • Φιλικό εργασιακό περιβάλλον
Εάν αισθάνεστε ότι είστε ο ιδανικός υποψήφιος κάνετε την αίτηση άμεσα!
Προωθήστε μας το βιογραφικό σας στο info@techscience.gr