Λογισμικά για CAD σχεδιασμό

Ένα λογισμικό BIM που σας επιτρέπει να αναπτύξετε τις ιδέες σας ελεύθερα!

Το Allplan Architecture είναι ένα εργαλείο σχεδιασμού BIM με ταυτόχρονα εκτεταμένη λειτουργικότητα CAD. Μπορείτε να εργαστείτε με ευελιξία είτε αποκλειστικά στο τρισδιάστατο μοντέλο είτε σε συνδυασμό 2D και 3D, το οποίο αποτελεί ένα ιδιαίτερο πλεονέκτημα στην παραγωγή των σχεδίων. Η δύναμη του Allplan Architecture έγκειται στην υψηλή αξιοπιστία και ακρίβεια σε όλες τις φάσεις σχεδιασμού, ιδιαίτερα στον τομέα των προσμετρήσεων.

Απλά το πιο ισχυρό λογισμικό στον κόσμο για τον 2D & 3D σχεδιασμό οπλισμών

Το Allplan Engineering είναι ένα ισχυρό εργαλείο προγραμματισμού BIM που υποστηρίζει όλη τη σχεδιαστική διαδικασία γραφείων μηχανικών και σχεδιαστών, καθώς και κατασκευαστικών εταιρειών. Το μεγάλο πλεονέκτημα του λογισμικού έγκειται στον τρισδιάστατο σχεδιασμό οπλισμών σκυροδέματος και παραγωγή των σχεδίων & προμετρήσεων. Με αυτό, η κατασκευή του κτιρίου εκτελείται εκ των προτέρων, έτσι ώστε οι αποκλίσεις και οι συγκρούσεις να είναι ήδη εμφανείς στη φάση του σχεδιασμού. Διαθέτει όλα τα σύγχρονα πρότυπα συνεργασίας (π.χ. IFC) για να εξασφαλιστεί η ομαλή συνεργασία με τους σχεδιαστικούς εταίρους.