Προμήθεια και υποστήριξη τεχνικού λογισμικού

Δαγκλή 22, 55337
Τριανδρία
Θεσσαλονίκη
Τηλ. 210 6625268


info@techscience.gr
PRIVACY POLICY

FRILO

Innovative Solutions for Structural Analysis and Design.

Για περισσότερα από 40 χρόνια η FRILO προσφέρει δυναμικές και φιλικές προς το χρήστη λύσεις με λογισμικά για μηχανικούς δομικών κατασκευών και έχει καταστεί/αναγνωρισθεί ως κορυφαίος πάροχος καινοτόμων υπολογιστικών προγραμμάτων.
Η φιλοσοφία του FRILO βασίζεται σε αρχές της παραδοσιακής δομοστατικής μηχανικής και εστιάζει κυρίως στον σχεδιασμό των επιμέρους μελών μιας κατασκευής, που αποτελεί και την βάση για την πολυποίκιλη γκάμα των προϊόντων του. Με 118 προσαρμοσμένα προγράμματα ανά τύπο ή υλικό κατασκευής, καλύπτει με ακρίβεια σχεδιαστικούς ελέγχους που επικεντρώνονται στα κατασκευαστικά μέλη , για πολυάριθμες μορφές φερόντων οργανισμών.
Τα πλεονεκτήματα του διαχωρισμού μιας κατασκευής σε επιμέρους στοιχεία είναι προφανή:
 • Η προσπάθεια για τη μοντελοποίηση, τον υπολογισμό και την διαχείριση ενός τεύχους μειώνεται στο ελάχιστο.

 • Οι υπολογισμοί είναι επίσης ξεκάθαροι και κατανοητοί.

 • Επιπλέον, οι τοπικές επιδράσεις στη φέρουσα ικανότητα μπορούν να επανεξετασθούν καλύτερα και πιο αξιόπιστα.

 • Collision and Collapse

Συνολικά, ως χρήστης επωφελείστε από τη γρήγορη και απλή εισαγωγή δεδομένων, τη διαισθητική λειτουργία στο περιβάλλον εργασίας και τα καλά δομημένα δεδομένα που εισέρχονται στο τεύχος υπολογισμών.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ FRILO:

ΜΕΤΑΛΛΙΚA
 • Lateral Torsional Buckling Analysis
 • Trusses Steel
 • Portal Frame
 • Crane Runway Girder
 • Fin Plate
 • Continuous Beam Steel
 • Biaxial-Bending
 • Steel Frame
 • Single-span Steel Column
 • Single-span Steel Beam
 • Stability Analysis for Steel
 • Typified Steel Connections
 • Steel Column Base
 • Steel Girder Support
 • Weld Design
 • Pocketed Steel Column Base
 • Steel Section Design
 • Bolted Steel Connection
 • Steel Bracing
 • Base Flange
 • Butt Plate Joint
 • Bolted Frame Corner
 • Welded Frame Corner
 • Thin-walled Cross Section
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
 • Reinforced Concrete Design
 • Reinforced Concrete Column
 • Temperature Design
 • Punching Shear Analysis
 • Flight of Stairs
 • Reinforced Concrete
 • Corbel
 • Reinforced Concrete Half Joint
 • Crack Width Verification
 • Flush Beam
ΞΥΛΙΝA
 • Timber Column
 • Single Fastener Timber Joint
 • Timber Wall Diaphragms
 • Rafter Purlins
 • Continuous Rafter
 • Purlin and Rafter Roof
 • Collar Beam Roof
 • Hip/Valley Rafter

ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ/ΕΔΑΦΟΣ

 • Beam on Elastic Foundation
 • Basement Wall
 • Earth Pressure Calculation
 • Isolated Foundation
 • Reinforced Raft Foundation
 • Strip Foundation
 • Soil Settlement
 • Cantilevered Retaining Wall
ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ
 • Multi-storey Masonry Wall
 • Basement Masonry Wall
 • Masonry Column
 • Masonry Design