Προμήθεια και υποστήριξη τεχνικού λογισμικού

Δαγκλή 22, 55337
Τριανδρία
Θεσσαλονίκη
Τηλ. 210 6625268


info@techscience.gr
PRIVACY POLICY

DC-Software

The software for foundation engineering

Με περισσότερα από 30 προγράμματα εδαφομηχανικής, από την εξερεύνηση του υπεδάφους, την εξέταση των παραμέτρων και της κατάταξης του εδάφους, την καταγραφή /χαρτογράφηση αποτελεσμάτων χημικής ανάλυσης του εδάφους, την ανάλυση μηχανικής θεμελίωσης και τους γεωτεχνικούς υπολογισμούς, μέχρι τη μείωση των υπόγειων υδάτων και την παρουσίαση γεωθερμικών γεωτρήσεων, καλύπτεται ολόκληρο το φάσμα των θεμάτων της εδαφομηχανικής.

Το λογισμικό χωρίζεται σε 2 κατηγορίες εφαρμογών:

DC-Foundation

Προγράμματα για γεωτεχνική ανάλυση, μηχανική των θεμελιώσεων έως και ανάλυση συστημάτων για τη μείωση των υπόγειων υδάτων και τη διήθησης/αποχέτευσης, πχ συστήματα αποστράγγισης.

DC-Soil

Προγράμματα για την εξέταση του υπεδάφους (προφίλ γεωτρήσεων, γεωλογικές τομές), εδαφολογικές μελέτες, γεωθερμικές γεωτρήσεις, καταγραφή/χαρτογράφηση αποτελεσμάτων χημικής ανάλυσης, κ.α.

Κατεβάστε τις δοκιμαστικές εκδόσεις