Προμήθεια και υποστήριξη τεχνικού λογισμικού

Δαγκλή 22, 55337
Τριανδρία
Θεσσαλονίκη
Τηλ. 210 6625268


info@techscience.gr
PRIVACY POLICY
 

Νέα έκδοση AxisVM X7

Νέα έκδοση AxisVM X7

Το AxisVM έρχεται με πολλά καινούργια module που επιτρέπουν στον χρήστη να διευρύνει το φάσμα ελέγχων στις κατασκευές.
 
Με το νέο module RC8-S είναι πλέον δυνατή και η αποτίμηση της αντοχής μιας πλάκας οπλισμένου σκυροδέματος στη φωτιά και το νέο module SOIL επιτρέπει την ακριβέστερη μοντελοποίηση και εξέταση της αλληλεπίδρασης εδάφους-κατασκευής καθότι πλέον το εδαφικό μοντέλο προσομοιώνεται με τρισδιάστατα πεπερασμένα στοιχεία (brick elements) και οι παραμορφώσεις/καθιζήσεις της ανωδομής αλλά και οι εδαφικές τάσεις υπολογίζονται πλέον σε ένα ενιαίο μοντέλο.
 
Έχουν γίνει πολλαπλές αναβαθμίσεις και σε υπάρχοντα module πάνω σε θέματα διάτρησης πλακών, υποστυλωμάτων σκυροδέματος υπό διαξονική διάτμησή, ανασήκωση πεδίλων, επιπρόσθετων φορτίσεων χιονιού λόγω συγκεντρώσεων, επιμέρους ανάλυση ευστάθειας -λυγισμού στις μεταλλικές κατασκευές και άλλα πολλά.