Προμήθεια και υποστήριξη τεχνικού λογισμικού

Δαγκλή 22, 55337
Τριανδρία
Θεσσαλονίκη
Τηλ. 210 6625268


info@techscience.gr
PRIVACY POLICY
 

Νέες εκδόσεις

Σχεδιασμός Σταυρωτής επικολλητής ξυλείας CLT σε Ο.Κ.Α Σχεδιασμός Σταυρωτής επικολλητής ξυλείας CLT σύμφωνα με το πρότυπο prEN 1995 Παραγωγή δεδομένων τεύχους με λεπτομερείς ελέγχους που περιέχουν όλες τις εξισώσεις και τα διαγράμματα τάσεων ανά στρώση,...

Read More

Το AxisVM έρχεται με πολλά καινούργια module που επιτρέπουν στον χρήστη να διευρύνει το φάσμα ελέγχων στις κατασκευές. Με το νέο module RC8-S είναι πλέον δυνατή και η αποτίμηση της αντοχής μιας πλάκας οπλισμένου σκυροδέματος στη φωτιά και το νέο module SOIL επιτρέπει την ακριβέστερη μοντελοποίηση και εξέταση της αλληλεπίδρασης εδάφους-κατασκευής καθότι πλέον το εδαφικό μοντέλο προσομοιώνεται με τρισδιάστατα πεπερασμένα στοιχεία (brick elements) και οι παραμορφώσεις/καθιζήσεις...

Read More