Ένα λογισμικό BIM που σας επιτρέπει να αναπτύξετε τις ιδέες σας ελεύθερα!

Το Allplan Architecture είναι ένα εργαλείο σχεδιασμού BIM με ταυτόχρονα εκτεταμένη λειτουργικότητα CAD. Μπορείτε να εργαστείτε με ευελιξία είτε αποκλειστικά στο τρισδιάστατο μοντέλο είτε σε συνδυασμό 2D και 3D, το οποίο αποτελεί ένα ιδιαίτερο πλεονέκτημα στην παραγωγή των σχεδίων. Η δύναμη του Allplan Architecture έγκειται στην υψηλή αξιοπιστία και ακρίβεια σε όλες τις φάσεις σχεδιασμού, ιδιαίτερα στον τομέα των προμετρήσεων.​

Εύκολη & γρήγορη μοντελοποίηση στεγών

With the new Roof Modeler, you can create contour-based roof surfaces using a modern user interface based on property palettes. Subsequent changes can easily be made. By linking the roof model with the plane and level manager, the interaction between the roof and other parts of the building model is improved. Even roofs with negative roof pitches are now supported

New Modeler for Steel Structures

You no longer need a separate steel solution to model simple steel structures without connections (LOD 300). Supports and beams can be created and modified using a modern user interface based on property palettes and handles.

New: Copy along any path

With the function ”Copy along any path” you can quickly and easily copy and place objects along any path. There are various options for defining the distance or number of objects and controlling the rotation of the individual elements.

Working even more productively with the staircase modeler

New features have been added to the staircase modeler introduced with the Allplan 2019 version to further simplify operation and increase productivity. For example, there are now new offset profiles with which passage heights and widths can be visually checked. The latter is particularly advantageous when working with complex geometries. Operation is via a modern user interface based on property palettes and handles.

Workflows adapted for views and sections

Numerous detail improvements were made to the views and sections. For example, the properties of multiple views or sections can now be adjusted simultaneously. This serves to optimize workflows.

ΔΟΚΙΜΑΣΤΕ ΤΟ ΔΩΡΕΑΝ

ΔΟΚΙΜΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΕΚΔΟΣΗ ALLPLAN ARCHITECTURE
Το Allplan Architecture είναι ένα διεθνές εργαλείο σχεδιασμού BIM με εκτεταμένη λειτουργικότητα CAD. Από το πρώτο σκίτσο, τον προγραμματισμό του σχεδιασμού και την απεικόνιση με ακρίβεια στη φάση εκτέλεσης (μέθοδος εργασίας BIM), το λογισμικό μας σας παρέχει τη βέλτιστη υποστήριξη.

Τα οφέλη σας με μια ματιά

 
– Ορίζει νέα πρότυπα συνεργασίας
– Μέγιστη ευκολία χρήσης για μοντελοποίηση και δημιουργία σχεδίων
– Μεγαλύτερη σταθερότητα & αμέτρητες βελτιώσεις