Απλά το πιο ισχυρό λογισμικό στον κόσμο για τον 2D & 3D σχεδιασμό οπλισμών

Το Allplan Engineering είναι ένα ισχυρό εργαλείο προγραμματισμού BIM που υποστηρίζει όλη τη σχεδιαστική διαδικασία γραφείων μηχανικών και σχεδιαστών, καθώς και κατασκευαστικών εταιρειών. Η ιδιαίτερη δύναμη του λογισμικού έγκειται στον τρισδιάστατο σχεδιασμό γενικής διαμόρφωσης και ενίσχυσης. Με αυτό, η κατασκευή του κτιρίου εκτελείται εκ των προτέρων, έτσι ώστε οι αποκλίσεις και οι συγκρούσεις να είναι ήδη εμφανείς στη φάση του σχεδιασμού. Όλες οι κοινές διεπαφές (interfaces)είναι διαθέσιμες για να εξασφαλιστεί η ομαλή συνεργασία με τους σχεδιαστικούς εταίρους

ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ

Το Allplan Engineering Βελτιώνει Την Παραγωγικότητα Και Την Ποιότητα Του Σχεδιασμού, Μέσω Αυτοματοποιημένων Διαδικασιών Εργασίας

Τα σύνθετα, γεωμετρικά απαιτητικά οικοδομικά έργα χρήζουν ισχυρών και ευέλικτων εργαλείων που είναι εύκολα στη χρήση τους. Οι διαφορές από χώρα σε χώρα απαιτούν επίσης εκτεταμένες δυνατότητες προσαρμογής. Ένα εργαλείο που ικανοποιεί αυτές τις απαιτήσεις είναι το PythonParts – παραμετρικά αντικείμενα με βάση τη γλώσσα των Python script. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη διεπαφή προγραμματισμού Python API για να αποκτήσετε πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες Allplan και να δημιουργήσετε νέες λειτουργίες και αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένων των ενισχύσεων, εάν απαιτείται. Το PythonParts έχει interface χρήστη με παλέτες ιδιοτήτων, λαβές και μεμονωμένες διαδικασίες εργασίας και μπορεί να προσαρμοστεί με μερικά μόνο κλικ. Επιπλέον, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Python API για να αυτοματοποιήσετε τα επαναλαμβανόμενα βήματα εργασίας. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να βελτιώσετε την παραγωγικότητα, να αποφύγετε τα σχεδιαστικά λάθη

ΒΕΛΤΙΣΤΗ 3D ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ

Λόγω του ενσωματωμένου πυρήνα μοντελοποίησης Parasolid, είναι διαθέσιμος ένας μεγάλος αριθμός νέων επιλογών. Για παράδειγμα, 3D στερεά χωρίς προηγούμενη πολυγωνοποίηση μπορούν να τροποποιηθούν απλά και με ακρίβεια. Το σύστημα επιτρέπει την επεξεργασία τυχαίων σημείων, ευθειών ή καμπυλωμένων άκρων και των επιφανειών τρισδιάστατων στοιχείων. Επιπλέον, η φιλικότητα προς το χρήστη και οι ροές εργασίας σε 3D μοντελοποίηση έχουν βελτιστοποιηθεί σε διάφορα σημεία.

Καθορισμένα από το χρήστη, εξαρτήματα ελεύθερης μορφής, πλέον ακόμα πιο ευέλικτα

Τα τρισδιάστατα στερεά με βάση τον Parasolid modeler, μπορούν πλέον να μετατραπούν σε στοιχεία ελεύθερης μορφής καθορισμένα από το χρήστη (quantity solids). Αυτά τα στοιχεία που ορίζονται από το χρήστη μπορούν να τροποποιηθούν με ευέλικτους και απλούς τρόπους με τις συνήθεις επεξεργασίες όπως λειτουργίες Boolean ή τροποποίηση σημείου. Είναι ακόμη δυνατό να οριστεί και να ρυθμιστεί εύκολα η παρουσίαση του περιγράμματος (outline presentation).

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Με το Task Manager, το Allplan θέτει νέα πρότυπα στον τομέα της Συνεργασίας

Μία βασική πρόκληση που προκύπτει πάντα με τη μέθοδο BIM είναι να κατανεμηθούν τα διάφορα καθήκοντα με σαφή τρόπο σε όλους τους συμμετέχοντες του έργου και στη συνέχεια ανιχνεύονται. Η διαχείριση εργασιών πρέπει να είναι όσο το δυνατόν ταχύτερη και πιο βολική τόσο για εσάς όσο και για τους συνεργάτες σας.

 

Το Task Board εισήχθη για πρώτη φορά στο Allplan 2017 για το σκοπό αυτό. Το Task Board συνδέεται άμεσα με την ανοιχτή πλατφόρμα BIM, bim +. Με το bim +, μπορείτε να ταξινομήσετε, να προβάλετε, να αναλύσετε και να μοιραστείτε δεδομένα μοντέλου από το Allplan και άλλες λύσεις OpenBIM. Ο συντονιστής BIM, για παράδειγμα, μπορεί να εντοπίσει ασαφείς καταστάσεις ή σφάλματα σχεδιασμού χάρη σε έναν οπτικό έλεγχο και μπορεί να εκχωρήσει οποιοδήποτε πρόβλημα στον αντίστοιχο υπεύθυνο.

 

Κατά τη διάρκεια της αλληλεπίδρασης μεταξύ του bim + και του Allplan, οποιαδήποτε νέα εργασία που πρέπει να γίνει εμφανίζεται αμέσως και στις δύο πλευρές. Όταν ολοκληρωθεί η εργασία, η κατάσταση έχει οριστεί σε “Ολοκληρωμένη” και το τροποποιημένο μοντέλο «ανεβαίνει» ξανά στο bim +. Όλοι οι συμμετέχοντες στο έργο έχουν άμεση πρόσβαση στη νέα κατάσταση του σχεδίου.

Έλεγχος συγκρούσεων μέσω bim +

Για να ανιχνεύσετε σφάλματα σχεδίασης σε πολύ πρώιμο στάδιο, μπορείτε να εκτελέσετε έλεγχο συγκρούσεων με το bim +, όπως μεταξύ των επιμέρους μοντέλων των αρχιτεκτόνων, των δομοστατικών σχεδιαστών και των μηχανολογικών σχεδιαστών. Στην αλληλεπίδραση μεταξύ του bim + και του Allplan, οι εργασίες εξάλειψης των συγκρούσεων μεταβιβάζονται αποτελεσματικά στον αντίστοιχο υπεύθυνο μέσω του Task Board. Μόλις είναι διαθέσιμη μια νέα σχεδιαστική κατάσταση,  μπορεί να τεκμηριωθεί ως μια νέα αλλαγή με ιστορικό παρακολούθησης.

* Έρευνα για 1.103 πελάτες / προοπτικές του Allplan τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο του 2015. Σε απάντηση στην ερώτηση «Θα συστήνατε Allplan σε άλλους;», το 98% είπε «Ναι».

ΔΟΚΙΜΑΣΤΕ ΤΟ ΔΩΡΕΑΝ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ Allplan Engineering

Η Allplan Engineering είναι ένα παγκόσμιο εργαλείο σχεδιασμού BIM με εκτεταμένη λειτουργικότητα CAD. Από το πρώτο σκίτσο, τον προγραμματισμό του σχεδιασμού και την απεικόνιση με ακρίβεια στη φάση εκτέλεσης (μέθοδος εργασίας BIM), το λογισμικό μας σας παρέχει τη βέλτιστη υποστήριξη.

 

Τα οφέλη σας με μια ματιά

  • Ορίζει νέα πρότυπα συνεργασίας
  • Μέγιστη ευκολία χρήσης για μοντελοποίηση και δημιουργία σχεδίων
  • Μεγαλύτερη σταθερότητα & αμέτρητες βελτιώσεις
 
Δοκιμάστε την πλήρη έκδοση του Allplan Engineering για 30 ημέρες δωρεάν και χωρίς καμία υποχρέωση.