Προμήθεια και υποστήριξη τεχνικού λογισμικού

Δαγκλή 22, 55337
Τριανδρία
Θεσσαλονίκη
Τηλ. 210 6625268


info@techscience.gr
PRIVACY POLICY

ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ALLPLAN ENGINEERING

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ & ΣΤΑΤΙΚΟΣ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΕ ΕΝΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ!

Το Allplan Engineering είναι μια λύση BIM υψηλών δυνατοτήτων που υποστηρίζει την πλήρη διαδικασία σχεδιασμού για την αρχιτεκτονική και τη μηχανική, καθώς και για κατασκευαστικές εταιρείες.
 
Το ιδιαίτερο πλεονέκτημα του Allplan Engineering έγκειται στον τρισδιάστατο σχεδιασμό οπλισμών και την αυτόματη παραγωγή σχεδίων, ο οποίος εξοικονομεί χρόνο και μειώνει τον κίνδυνο λάθους. Οι κλασικές δισδιάστατες ή υβριδικές μέθοδοι σχεδιασμού είναι επίσης δυνατές, δίνοντας στον χρήστη την ευελιξία να χρησιμοποιησει όποια κρίνει απαραίτητη.
 
Ένα ευρύ φάσμα των τρεχόντων προτύπων και μορφών αρχείων (συμπεριλαμβανομένων των DWG, DXF, DGN, IFC, PDF) είναι διαθέσιμα για την ομαλή ανταλλαγή δεδομένων.
ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ & ΟΠΛΙΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΜΟΡΦΩΝ

Με το Allplan, είναι δυνατή ακόμη και η ταυτόχρονη ενίσχυση πολλών υποστυλωμάτων και τοίχων ενός τύπου. Επιπλέον, υπάρχουν πολυάριθμες βελτιώσεις στις λεπτομέρειες. Για παράδειγμα, τα υποστυλώματα μπορούν τώρα να έχουν πολλαπλούς τύπους συνδετήρων και οι συνεχείς δοκοί μπορούν επίσης να οπλιστούν σε ένα βήμα.
ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ & ΟΠΛΙΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΜΟΡΦΩΝ

Όλοι οι τύποι 3D στοιχείων και προκατασκευασμένων στοιχείων μπορούν να δημιουργηθούν με το Allplan, ανεξάρτητα από το πόσο περίπλοκο είναι το έργο. Οποιεσδήποτε γεωμετρίες ελεύθερης μορφής μπορούν να μοντελοποιηθούν και να μετατραπούν έτσι ώστε το Allplan να τις αναγνωρίζει ως δομικά στοιχεία και να τις λαμβάνει υπόψη του, για παράδειγμα, στην ποσοτική αποτίμηση. Ο μοντελοποιητής ελεύθερης μορφής διευκολύνει τη δημιουργία ενός μεγάλου εύρους σύνθετων σχημάτων.
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ

ΣΧΕΔΙΑΣΤΕ ΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΜΕ ΚΑΘΕ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ

Με το Allplan, μπορείτε επίσης να σχεδιάσετε τη διάταξη του εργοταξίου. Κάθε εργοτάξιο είναι διαφορετικό και, ως εκ τούτου, απαιτεί εξατομικευμένο, ακριβή σχεδιασμό. Για να σας υποστηρίξει σε αυτή την πρόκληση, το Allplan προσφέρει αντικείμενα, όπως ο γερανός πύργου με ανίχνευση σύγκρουσης καθώς και απλή αξιολόγηση ανύψωσης. Αυτά είναι ιδιαίτερα εύκολο να προσαρμοστούν και μπορούν επίσης να συνδεθούν με συγκεκριμένα δεδομένα κατασκευαστή.
ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΤΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΜΕ ΚΑΘΕ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ

Με βάση δομικά στοιχεία για μεταλλικές φορείς, το Allplan μπορεί να δημιουργήσει κοχλιωτές και συγκολλητές μεταλλικές συνδέσεις. Για να αντιμετωπιστεί η τεράστια ποικιλία, οι μεταλλικές συνδέσεις βασίζονται σε τυποποιημένα στοιχεία, π.χ. ελάσματα, κοχλίες και συγκολλήσεις. Αυτά είναι διαθέσιμα στη νέα εργαλειοθήκη συνδέσεων, αλλά μπορούν επίσης να συνδυαστούν σε συνδέσεις χρησιμοποιώντας Python scripts.
ΣΧΕΔΙΑ

ΓΡΗΓΟΡΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΧΕΔΙΩΝ

Με το Allplan μπορείτε να δημιουργήσετε λεπτομερή κατασκευαστικά σχέδια για κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα. Οι τομές και οι όψεις παράγονται αυτόματα και μπορούν να προσαρμοστούν γρήγορα και εύκολα στον τρόπο απεικόνισης τους. Αυτό επιταχύνει σημαντικά τη δημιουργία σχεδίων.
ΟΠΛΙΣΜΟΙ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΟΠΛΙΣΜΩΝ

Στο Allplan, ο οπλισμός δημιουργείται ως τρισδιάστατο στοιχείο. Η τοποθέτηση δημιουργείται μόνο μία φορά και στη συνέχεια υιοθετείται αυτόματα σε όλες τις τομές που προέρχονται από αυτό. Αυτό καθιστά ιδιαίτερα εύκολο είτε τον οπτικό εντοπισμό των συγκρούσεων είτε τον αυτόματο εντοπισμό τους μέσω του ελέγχου συγκρούσεων. Τέλος, ακριβείς λίστες οπλισμού προκύπτουν με το πάτημα ενός κουμπιού μέσω έξυπνων λιστών Allplan.

Θέλετε να μάθετε περισσότερα?

Καλέστε μας στο 210 6625268 για να συζητήσουμε πως το Allplan μπορεί να βοη΄θησει και εσάς στις μελέτες σας.