Προμήθεια και υποστήριξη τεχνικού λογισμικού

Δαγκλή 22, 55337
Τριανδρία
Θεσσαλονίκη
Τηλ. 210 6625268


info@techscience.gr
PRIVACY POLICY

AxisVM

Η ευρωπαική λύση για τον αντισεισμικό σχεδιασμό κάθε κατασκευής

Με περισσότερους από 8000 χρήστες και 100.000 πραγματοποιημένα project  σε όλο τον κόσμο, το AxisVM προσφέρει μία ολοκληρωμένη λύση για κάθε είδους δομικό υλικό και είδος κατασκευής  – από την πιο απλή μέχρι την πιο σύνθετη – μέσα από ένα απλό και σύγχρονο περιβάλλον.
 
To AxisVM διαθέτει πλήρεις δυνατότητες αντισεισμικού σχεδιασμού, με την σεισμική δράση να μπορεί να εφαρμοστεί στον φορέα με όλες τις μεθόδους που προβλέπονται από τον Ευρωκώδικα. Είναι διαθέσιμη η δυναμική φασματική ανάλυση, η μη-γραμμική στατική ανάλυση (push-over) και η μη-γραμμική ανάλυση χρονοϊστορίας (non-linear time-history).

ΕΝΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΑΣ!

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Ο/Σ

Οι λειτουργίες σχεδιασμού κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, παρέχουν μια αποτελεσματική λύση για τον σχεδιασμό υποστυλωμάτων, δοκών, τοιχωμάτων, πλακών, κελυφών και θεμελιώσεων.

 

Είναι επίσης δυνατή η μοντελοποίηση μετεντεταμένων (post-tensioned) δοκών και πλακών. Με την εισαγωγή του πραγματικά τοποθετούμενου οπλισμού στην ανάλυση, μπορούν να εκτιμηθούν οι μη γραμμικές βυθίσεις με αρκετά μεγάλη ακρίβεια.

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Οι λειτουργίες σχεδιασμού μεταλλικών  κατασκευών επιτρέπουν τον σχεδιασμό φορέων οποιουδήποτε μεγέθους και πολυπλοκότητας. Μπορεί επίσης να εξεταστεί η περίπτωση φορτίου πυρκαγιάς, ενώ η λειτουργία βελτιστοποίησης μπορεί να βοηθήσει στην εύρεση οικονομικότερων λύσεων.

 

Οι λειτουργίες καλύπτουν και τον σχεδιασμό των συχνότερα χρησιμοποιούμενων συγκολλητών και κοχλιωτών συνδέσεων.

ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ

Αυτή η ενότητα επιτρέπει τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό κατασκευών από φέρουσα τοιχοποιία που υπόκεινται κυρίως σε κατακόρυφα φορτία και διατμητικές δυνάμεις. Τα τοιχώματα αυτά μπορούν να αναλυθούν είτε ως μεμονωμένα στοιχεία είτε ως μέρη τμημάτων σύνθετων πολυώροφων τοιχωμάτων.

 

Μπορεί να ληφθεί υπόψη η επιρροή της σύνδεσης τοίχου-πλάκας, η οποία μπορεί να έχει σημαντική επίδραση στη φέρουσα ικανότητα.

ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Με τις λειτουργίες για σχεδιασμό ξύλινων κατασκευών, μπορούν να αναλυθούν απλές ή/και σύνθετες κατασκευές γραμμικών φορέων, να βελτιστοποιηθούν οι διατομές λαμβάνοντας υπόψη διάφορα κριτήρια και να διασφαλιστεί η αξιοπιστία αυτών των κατασκευών υπό συνθήκες πυρκαγιάς.

 

Η μοναδική λειτουργία σχεδιασμού διασταυρούμενης ξυλείας τύπου XLM (cross-laminated XLM) παρέχει το κατάλληλο υπόβαθρο για τον σχεδιασμό αυτών των νέων κατασκευών.

ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Η σεισμικές δράσεις επί των κατασκευών μπορούν να υπολογιστούν με δυναμική φασματική ανάλυση, στατική μη-γραμμική ανάλυση (push-ove)r ή μη γραμμική ανάλυση χρονοϊστορίας (time-history), σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα, τον NTC ή τα πρότυπα SIA.

 

Στην ανάλυση της απόκρισης μιας κατασκευής μπορεί επίσης να ληφθεί υπόψη η επίδραση σεισμικών μονωτήρων ή/και αποσβεστήρων.

ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Η ενότητα DYN είναι κατάλληλη για την αριθμητική επίλυση γενικών προβλημάτων δυναμικής, λαμβάνοντας υπόψη γραμμικές ή μη γραμμικές ιδιότητες υλικών καθώς και γεωμετρική μη γραμμικότητα.

 

Η ενότητα FFA (Footfall Analysis) είναι εξειδικευμένη για τον προσδιορισμό και τον έλεγχο των επιταχύνσεων πλακών και κλιμάκων λόγω ανθρωπογενών δονήσεων.

ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΦΟΡΤΙΑ

Η ενότητα SWG επιτρέπει την αυτόματη δημιουργία φορτίων χιονιού και ανέμου σε τυπικές κατασκευές. Με το συνδυασμό φορτίων σε τυπικούς τύπους δομικών στοιχείων (όπως προβλέπονται στον σχετικό κανονισμό), μπορεί να διερευνηθεί ακόμη και η πιο σύνθετη δομή. 

 

Στην περίπτωση πιο πολύπλοκων ή σύνθετων κατασκευών, μέσω της ενότητας CFD, οι συντελεστές πίεσης μπορούν να προσδιοριστούν με εισαγωγή αποτελεσμάτων ρευστοδυναμικής ανάλυσης (αναλύσεις CFD).

ΒΙΜ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Η προηγμένη συνδεσιμότητα BIM (με βάση το πρότυπο IFC ή εξειδικευμένο link) επιτρέπει την άμεση αμφίδρομη ανταλλαγή δεδομένων με οποιοδήποτε άλλο λογισμικό που χρησιμοποιεί τεχνολογία BIM (π.χ. ArchiCAD, AutoDesk ADT, Revit, Nemetschek Allplan, Tekla Structures κ.λπ.).

 

Με αυτή την εκτεταμένη συνδεσιμότητα, οι αλλαγές σε ένα μοντέλο μπορούν να συγχρονίζονται, διευκολύνοντας τη συνεργασία μεταξύ αρχιτεκτόνων και μηχανικών που εργάζονται πάνω στο ίδιο έργο.