Προμήθεια και υποστήριξη τεχνικού λογισμικού

Δαγκλή 22, 55337
Τριανδρία
Θεσσαλονίκη
Τηλ. 210 6625268


info@techscience.gr
PRIVACY POLICY

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ

ALLPLAN ENGINEERING

Για κατασκευαστές που απαιτούν ταχύτητα, ασφάλεια και αξιοπιστία

Από κτιριακά έργα έως εμπορικά κτίρια, βιομηχανικές εγκαταστάσεις έως γέφυρες και μεγάλα έργα υποδομής, ο αποτελεσματικός σχεδιασμός και η διαχείριση εργοταξίων απαιτεί γνώσεις, εμπειρία και εργαλεία ακριβείας.

Με το Allplan, μπορείτε εύκολα να σχεδιάζετε με ακριβή μοντέλα εδάφους και να σχεδιάζετε δρόμους πρόσβασης και υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, να ελέγχετε για συγκρούσεις μεταξύ των στοιχείων του εργοταξίου, να αναπτύσσετε γρήγορα ένα ακριβές χρονοδιάγραμμα κατασκευής και να προσθέτετε ακόμη και εξοπλισμό κατασκευής για να σχεδιάζετε και να βελτιστοποιείτε το σχεδιασμό της διάταξης του εργοταξίου.

Όλα αυτά συνδυάζονται με λειτουργίες συνεργασίας χωρίς κόπο και ισχυρά εργαλεία για τη γρήγορη λήψη ακριβών ποσοτήτων, την αποτελεσματική διαχείριση των αλλαγών και τη δημιουργία μοντέλων BIM ως προς την κατασκευή, ώστε να διασφαλίζεται η πιο επιτυχής υλοποίηση των έργων.

ΙΣΧΥΡΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΞΥΠΝΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ

Κάθε εργοτάξιο είναι διαφορετικό και, ως εκ τούτου, απαιτεί εξατομικευμένο, ακριβή σχεδιασμό, π.χ. για την έξυπνη τοποθέτηση γερανών, εμπορευματοκιβωτίων ή περιφράξεων. 

 

Νέα αντικείμενα, όπως ο πυργογερανός με ανίχνευση σύγκρουσης καθώς και απλός έλεγχος χωρητικότητας, είναι ιδιαίτερα εύκολο να προσαρμοστούν και μπορούν επίσης να συνδεθούν με συγκεκριμένα δεδομένα κατασκευαστή, όπως διαστάσεις πύργου, θεμελίου και βραχίονα. 

 

Τα αντικείμενα εξοπλισμού εργοταξίου μπορούν να τοποθετηθούν γραμμικά (διάφοροι τύποι περιφράξεων κατασκευών, υποστυλώματα) ή επίπεδα (γραφεία εργοταξίου, εμπορευματοκιβώτια). Με αυτόν τον τρόπο, επιτυγχάνεται μια καλά μελετημένη εγκατάσταση του εργοταξίου στον συντομότερο δυνατό χρόνο.

ΑΚΡΙΒΗΣ ΣΧΕΔΙΑΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΩΝ ΕΚΣΚΑΦΗΣ

Ο ακριβής σχεδιασμός της αντιστήριξης εκσκαφών είναι ιδιαίτερα σημαντικός για τα κατασκευαστικά έργα εντός των πόλεων και τα έργα υποδομής. Το Allplan 2023 υποστηρίζει αυτές τις εργασίες με νέες λειτουργίες για τον σχεδιασμό τοίχων από διάτρητους πασσάλους και πασσαλοσανίδες, καθώς και αγκυρώσεων εδάφους.

Θέλετε να μάθετε περισσότερα?

Καλέστε μας στο 210 6625268 για να συζητήσουμε πως το Allplan μπορεί να βοη΄θησει και εσάς στις μελέτες σας.