Προμήθεια και υποστήριξη τεχνικού λογισμικού

Δαγκλή 22, 55337
Τριανδρία
Θεσσαλονίκη
Τηλ. 210 6625268


info@techscience.gr
PRIVACY POLICY

ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

ALLPLAN ENGINEERING

Για μηχανικούς έργων υποδομής & σχεδιαστές που ζητούν πολύ περισσότερα

Από λιμάνια και φράγματα μέχρι δρόμους, σήραγγες και γέφυρες, ο ακριβής σχεδιασμός και η λεπτομερής περιγραφή έργων πολιτικού μηχανικού και υποδομών απαιτεί γνώση, ευελιξία και εργαλεία ακριβείας.
 
Με το Allplan, μπορείτε εύκολα να μοντελοποιείτε σχήματα ελεύθερης μορφής και να προσθέτετε δεδομένα σε σχέδια, να περιγράφετε γρήγορα λεπτομερώς παραλλαγές χρησιμοποιώντας αυτοματοποιημένα εργαλεία, να διαχειρίζεστε γρήγορα τις αλλαγές, να συνεργάζεστε αβίαστα με τα μέλη της ομάδας και να δημιουργείτε γρήγορα ακριβή σχέδια κατασκευής, ώστε να διασφαλίζετε ότι τα έργα υλοποιούνται με μεγαλύτερη επιτυχία.
ΕΔΑΦΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ

Η ακριβής τεκμηρίωση της υφιστάμενης κατάστασης είναι σημαντική πριν από κάθε σχεδιασμό έργου. Έγγραφα όπως τοπογραφικά σχέδια, σε μορφή PDF ή αρχείων εικόνας, μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία στο Allplan ως βάση για τον σχεδιασμό μετατροπών ή νέων μοντέλων υποδομής.
Για να καταστεί δυνατή η γρήγορη αξιολόγηση, το Scalypso παρέχει μια σειρά εργαλείων για point cloud surveys και επιτρέπει τη μεταφορά των ανακατασκευασμένων τρισδιάστατων στοιχείων στο Allplan μέσω μιας επικκοινωνίας σε πραγματικό χρόνο.
ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ

ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΕΣ

Με το Allplan μπορούν να δημιουργηθούν όλοι οι τύποι 3D στοιχείων, ανεξάρτητα από το πόσο περίπλοκο είναι το έργο. Οποιεσδήποτε γεωμετρίες ελεύθερης μορφής μπορούν να μοντελοποιηθούν και να μετατραπούν έτσι ώστε το Allplan να τις αναγνωρίζει ως στοιχεία και να τις λαμβάνει υπόψη του, για παράδειγμα, στην ποσοτική αποτίμηση. Ο μοντελοποιητής ελεύθερης μορφής διευκολύνει τη δημιουργία ενός μεγάλου εύρους σύνθετων σχημάτων. Ο ακριβής προγραμματισμός εκτέλεσης είναι δυνατός ακόμη και για τα πιο σύνθετα σχήματα.
ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ

ΦΩΤΟΡΕΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ

Η οπτικοποίηση διευκολύνει τη συνεργασία και την επικοινωνία μεταξύ των συμμετεχόντων στο έργο. Όλες οι ειδικότητες μπορούν να αναλύσουν το μοντέλο από κοινού για λεπτομέρειες, βελτιώσεις κ.λπ. Η οπτική αναπαράσταση των δομικών στοιχείων διευκολύνει επίσης την ανατροφοδότηση. Χάρη στην εξαιρετική ποιότητα οπτικοποίησης με το Allplan, δομικά χαρακτηριστικά όπως το επίπεδο λεπτομέρειας του οπλισμού μπορούν να ελεγχθούν σε πραγματικό χρόνο και οι αποκλίσεις μπορούν να επιλυθούν γρήγορα.
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΟΥ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ

Με το Allplan, μπορείτε επίσης να σχεδιάσετε τη διάταξη του εργοταξίου. Κάθε εργοτάξιο είναι διαφορετικό και, ως εκ τούτου, απαιτεί εξατομικευμένο, ακριβή σχεδιασμό. Για να σας υποστηρίξει σε αυτή την πρόκληση, το Allplan προσφέρει αντικείμενα, όπως έναν πυργογερανό με ανίχνευση σύγκρουσης καθώς και απλή αξιολόγηση ανύψωσης. Αυτά είναι ιδιαίτερα εύκολο να προσαρμοστούν και μπορούν επίσης να συνδεθούν με συγκεκριμένα δεδομένα κατασκευαστή.
ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

Η δημιουργία ακριβών κατασκευαστικών σχεδίων είναι απαραίτητη για την παραγωγή των στοιχείων σκυροδέματος στο εργοτάξιο. Στο πρώτο βήμα, το δομικό σχέδιο πρέπει να παρέχει μια επισκόπηση της ακριβούς γεωμετρίας και των διαστάσεων των στοιχείων σκυροδέματος.
Με το Allplan μπορείτε να δημιουργήσετε γρήγορα λεπτομερή δομικά σχέδια για κατασκευές από Ο/Σ. Οι τομές και οι όψεις μπορούν να προσαρμοστούν γρήγορα και εύκολα στην αναπαράστασή τους. Αυτό επιταχύνει πάρα πολύ τη δημιουργία του σχεδίου.
ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

ΣΧΕΔΙΑ ΟΠΛΙΣΜΩΝ

Στο Allplan, ο οπλισμός δημιουργείται ως 3D μοντέλο. Ως αποτέλεσμα, εξοικονομείτε χρόνο και δημιουργείτε μια αξιόπιστη βάση για τα σχέδια. Η τοποθέτηση δημιουργείται μόνο μία φορά και στη συνέχεια υιοθετείται αυτόματα σε όλες τις διατομές που προέρχονται από αυτήν. Αυτό καθιστά ιδιαίτερα εύκολο είτε τον οπτικό εντοπισμό των συγκρούσεων είτε τον αυτόματο εντοπισμό τους μέσω του ελέγχου συγκρούσεων. Τέλος, με το πάτημα ενός κουμπιού προκύπτουν ακριβείς λίστες οπλισμών μέσω έξυπνων reports του Allplan.

Θέλετε να μάθετε περισσότερα?

Καλέστε μας στο 210 6625268 για να συζητήσουμε πως το Allplan μπορεί να βοη΄θησει και εσάς στις μελέτες σας.