Προμήθεια και υποστήριξη τεχνικού λογισμικού

Δαγκλή 22, 55337
Τριανδρία
Θεσσαλονίκη
Τηλ. 210 6625268


info@techscience.gr
PRIVACY POLICY

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΕΦΥΡΩΝ-ΤΟΥΝΕΛ

ALLPLAN ENGINEERING

Ένα λογισμικό BIM που σας επιτρέπει να αναπτύξετε τις ιδέες σας ελεύθερα!

Για τον σχεδιασμό και την κατασκευή ελκυστικών και ασφαλών γεφυρών, την αξιόπιστη τήρηση των προθεσμιών και των στόχων του προϋπολογισμού, η απόλυτη διαφάνεια καθώς και η σαφής επικοινωνία και ο συντονισμός με τους εταίρους του έργου είναι απαραίτητα και απαιτούν ισχυρά εργαλεία λογισμικού.
 
Με το Allplan μπορείτε εύκολα να μοντελοποιήσετε, να αναλύσετε, να σχεδιάσετε και να περιγράψετε λεπτομερώς διάφορα είδη γεφυρών. Εργάζεστε με μια ενιαία λύση από τη δημιουργία παραμετρικού μοντέλου με υψηλό επίπεδο λεπτομέρειας, συμπεριλαμβανομένης της προέντασης, έως την ενσωμάτωση της κατασκευαστικής διαδικασίας, τη δομική ανάλυση, το σχεδιασμό οπλισμού και τη λεπτομερή περιγραφή.

Θέλετε να μάθετε περισσότερα?

Καλέστε μας στο 210 6625268 για να συζητήσουμε πως το Allplan μπορεί να βοη΄θησει και εσάς στις μελέτες σας.